المنت آبگرمکن

المنت آبگرمکن

هیترهای تک میله ای با ترموستات می باشند که 2000 وات توان استاندارد این هیتر است و دارای کیفیت های مختلف می باشد که بهترین آن ساخت کشور ایتالیا با نام تجاری آریستون موجود می باشد.

المنت های آبگرمکن با پوشش مسی برای مخازن آبگرمکن ،با روش غوطه وری در آب ایجاد گرمایش ایجاد مکنند.

در المنت آبگرمکن از مس با خلوص 9/99% وبا ضخامت بالاتولید میشود. خلوص بالااثرگذاری عناصرشیمیایی معلق در آب را کاهش ، در نتیجه طول عمر المنت های لعران در مقایسه با نمونه های مشابه چشمگیرتر است .

غلاف ترموستات محل قرارگرفتن کپسول (Bulb)ترموستات و قطع جریان در دما و زمان مناسب میباشد. در مدل دو غلاف ، دو لوله برای ترموستات قابل تنظیم و ایمنی ( قطع کننده فاز و نول) طراحی شده تا مطابق با الزامات استاندارد 1562 ایران مورد استفاده قرار گیرد.