عایق های نسوز به صورت های مختلفی می‌باشند که با توجه به نوع و شکل و دمای محیط کاربردهای گوناگون دارند. شامل عایق های نسوز ورقی به صورت میکا – مقوای نسوز (آزبست) پیپر و یا به صورت طاقه ای انواع پارچه های نسوز چسب دار و ساده و سیلیکونی و یا تخته های نسوز با تحمل ۱۴۰۰ درجه و یا به صورت پشم سرامیک در ضخامت و دانسیته های مختلف می‌باشند.
عایق نسوز جهت عایق بندی دیوار های کوره و جلوگیری ازاتلاف حرارت به صورت تخته نسوز و رول نسوز در اندازه و ابعاد مختلف با تحمل حرارتی ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد مفید.

سایر تصاویر