عایق نسوز

عایق های نسوز به صورت های مختلفی می باشند که با توجه به نوع و شکل و دمای محیط کاربردهای گوناگون دارند شامل عایق های نسوز ورقی به صورت میکا – مقوای نسوز ( آزبست) پیپر و یا به صورت طاقه ای انواع پارچه های نسوز چسب دار و ساده و سیلیکونی و یا تخته های نسوز با تحمل 1400 درجه و یا به صورت پشم سرامیک در ضخامت و دانسیته های مختلف می باشند.

ساخت و طراحی کوره های صنعتی همراه کلیه لوازم شامل انواع المنت و عایق های نسوز بورس و مرکز پخش انواع المنت و کلیه عایق های نسوز و لوازم کوره

عایق نسوز جهت عایق بندی دیوار های کوره و جلوگیری ازاتلاف حرارت به صورت تخته نسوز و رول نسوز د ر اندازه و ابعاد مختلف با تحمل حرارتی 1400 درجه سانتی گراد مفید.