المنت فنری

المنت فنری

با دستگا ه های کاملا مکانیزه هر سایز سیم را به شکل فنر تولید می کنیم به هر قطری در مصارف صنعتی و انواع کوره ها و المنت نجاری و مصارف خانگی

هرگونه سفارش تولید فنر با ضخامت مختلف انجام می شود. به صورت فنر های وات پایین تا فنر های کوره ای صنعتی توان بالا.

فروشنده انواع المنت های صنعتی المنت میله ای المنت فلنج دار المنت کویل هیتر المنت سرامیکی المنت فنری المنت تسمه ای المنت فشنگی المنت فروشنده انواع لوازم حرارتی