المنت های کوره

المنت های کوره

شامل المنت فنری با تحمل حرارتی حداکثر 1400 درجه سانتی گراد و یا المنت SIC سیلیکون کارباید با تحمل حرارتی 1500 درجه جهت استفاده در انواع کوره ها در سایز و ابعاد مختلف تحت لیسانس برند جهانی KANTHAL می باشد.

قابل استفاده در کوره های سخت کاری – آنیل – هوا گرم – ذوب فلزاتپخت به کوره های آزمایشگاهی تا توان 1700 درجه سانتی گراد قابل طراحی و ارائه می باشد.