المنت های سماوری


المنت هاي سماوري

المنت هاي سماوري

المنت های سماور با پوشش استینلس استیل یا مسی با روکش کروم برای گرمایش در سماور و کتری برقی مورد استفاده قرار میگیرد. انتخاب ترموستات مناسب نقش مهمی در طول عمر و کارکرد المنت را دارد . مدل کفی LCE دارای دوقطع کننده حرارتی میباشد که در صورتی که سماور و یا کتری بدون آب بماند ، هرگز نمی سوزد